+46 (0)708 239454 susanne@morealive.se

Vi lever i en EXTREM tid

Stora områden som klimatförändringar, världsekonomin i kris och otrygghet i världen.

Det extrema är att nu har vi dem alla på samma gång! Jag fokuserar på den sista av dem, otryggheten i världen,den som handlar om oss människor och hur vi agerar gentemot och tillsammans med andra. Det påverkar i allra högsta grad de andra två.

 

Hur blev det så här?
Klimatförändringar
Det finns orsaker till varför det är så här. B.la så har jorden sin egen cykel på 5000 år, där temperaturen stiger varje period och sedan kommer växthusgasen (inte tvärtom). Därefter kommer den riktigt tuffa perioden, kylan.
Jorden överlever, vi däremot behöver hitta strategier hur vi ska anpassa oss.

 

Världsekonomin i kris
Vår centralisering skapar problem rörande ekonomi, mat, medicin, kommunikation, energi, centralbanker. Vartefter de bryts ner gör vi försök att laga dem vartefter. De är språngbrädor som både du och jag vet leder till större förändringar. Allt pekar mot att vi behöver bli mer lokalt fokuserade istället för centralstyrning för att klara av framtidens förändringarna. Vi behöver alla ta ett engagerat ansvar för vår närmiljö i dessa områden. Vi ansvarar för vår “by och dess innevånare”.

 

Otrygghet i världen
Var 36000:e år så “tiltar” Jorden sin bana runt solen och det påverkar oss människor känslomässigt. Det hände för 2013  och du håller troligen med mig att vi ser frustration, aggressivitet och stor egoism runt om på vår klot som visar sig i att många bara ser till egen vinning, kortsiktigt.

 

Mitt ordspråk “SJÄLV-kärlek är grunden till VI-kärlek”. Att ha VI i siktet leder till att vi tillsammans har möjlighet att se den större bilden. Detta behövs för att vi ska kunna vara så flexibla och kreativa som behövs för att kunna hitta nya lösningar för att överleva!