+46 (0)8 408 004 40‬ info@morealive.se

MoreAlive

mer liv till livet

“Det finns ingen som är en bättre du, än du!
Det händer att vi tappar navigationen på vägen och vi älskar att hjälpa till att hitta tillbaka till den”

Några saker vi hjälper våra kunder med

» lugn och ro i sinnet

» klarare tankar med känsla av att vara i flow när det behövs

» må bättre både i kropp och knopp

» känna motivation att ta tag i saker

» mer glädje utan att något behöver hända utanför dig

» uppnå resultat

 

» utveckla relationen till sig själv, vänner, kollegor, familj och kärlekspartner

» utveckla kommunikationsförmågan med KODA™

» bli fri från gammalt skräp som begränsar nuet och framtiden

» skapa utrymme för att få mer tid till det som är viktigt

» slippa rädslor, tinnitus, fobier, ångest ( flygrädsla, panikångest mm)

» stärka mig som ledare och/eller företagare

Coach

Utbildningar

Produkter