+46 (0)8 408 004 40‬ info@morealive.se

SJÄLVledarskap

Människor har större behov än någonsin att leva sina värderingar därför måste vi bygga organisationer för människor som är verkligt drivna i sig själva. Men för att komma dit, för att företagen och individerna ska gå åt samma håll – då krävs också att individen har insikt kring sina egna personliga värderingar och övertygelser.

Bli medveten om vad som VERKLIGEN har betydelse för att kunna utveckla mästerskap, känna mer flow och kompetens i vardagen.

Den sista biten handlar om tillhörighet och att känna gemenskap och mening i det man gör tillsammans med andra. Organisationen är en utmärkt plats för att hjälpa individen att jobba med samtliga drivkrafter – om det finns en medvetenhet. Vi kan bygga extremt autonoma team och organisationer som besitter förmågan att lösa komplexa problem, vågar fatta egna beslut, dra åt samma håll och känna stor glädje på vägen. Så kan vi FÖRÄNDRA VÄRLDEN.